PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Gebruiksplan 27 september 2020 kerkdiensten in coronatijd

Gebruiksplan 27 september 2020 kerkdiensten in coronatijd
Gebruiksplan kerkdiensten in coronatijd per 27 september 2020

In dit gebruiksplan wordt aangegeven hoe de Prot. gem. te Etten, Terborg en Ulft de maatregelen i.v.m. het coronavirus borgt ten aanzien van
 1. Kerkdiensten
 2. Kerkelijke activiteiten
 3. Schoonmaak en reiniging kerk(elijke)gebouwen
 
 
 1. KERKDIENSTEN   
De kerkdiensten vinden voorlopig plaats in Terborg. Met inachtneming van de 1,5 meter regel, kunnen maximaal 45 mensen deelnemen aan de dienst.
Aanmelden is niet nodig. Bij de binnenkomst wordt de naam genoteerd (in verband met een evt. contactonderzoek) en naar de gezondheid vragen.
Wij hanteren het vol=vol systeem: als het maximum aantal van 45 is bereikt, kan  helaas niemand meer worden binnenlaten.
 
 1. Kerkgangers komen binnen via de grote deur (hoofdingang) en maken dus geen gebruik van de ingang onder de toren.
 2. Ze worden ontvangen door een daartoe aangewezen coördinator. Deze noteert de naam, informeert naar de gezondheid van de kerkganger (triage) en wijst hem/haar op de handgel of handalcohol op de tafel en de liturgieën
 • De ingang onder de toren wordt alleen gebruikt door koster, organist, dienstdoende kerkenraadsleden en predikant
 • Er is geen kaart voor de bloemen
 • Er is geen voorbedenschrift; indien er een wens is voor een voorbede, dan kan dat vooraf of bij binnenkomst worden aangegeven
 • Er worden geen liedboeken uitgereikt, wel is een schriftelijke liturgie beschikbaar
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe
 1. De coördinator verzoekt de bezoeker plaats te nemen op de gemarkeerde banken/plaatsen
 2. De onderlinge afstand tussen de gemarkeerde banken en zitplaatsen is tenminste 1,5m
 3. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten
 4. De predikant loopt vanuit de consistoriekamer rechtstreeks naar de liturgische tafel, de diaken neemt plaats in de 2e bank, in de rechter rij (vanuit de consistoriekamer gezien). Na het welkom en de mededelingen neemt de ouderling van dienst eveneens plaats op de tweede bank in de rechter rij (onderlinge afstand 1,5m)
 5. Er worden geen handen gegeven
 6. Alleen het slotlied wordt samen gezongen. De overige liederen worden gezongen door een kleine groep van 2 à 3 zangers. Deze zangers stellen zich in de bank naast de preekstoel op, zodanig dat zij niet in de richting van de kerkgangers zingen of op de achterste bank in de kerk. Kerkgangers kunnen evt. met gesloten mond mee neuriën
 7. Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd, wel staan bij de uitgang twee collecteschalen, een voor de diaconie en een voor de kerkrentmeesters
 8. Koffiedrinken in de kerk is niet mogelijk
 9. Bij voorkeur wordt geen gebruik gemaakt van de wc (tenzij een dringende noodzaak)

1a. ROUWDIENSTEN
Voor rouwdiensten wordt bovenstaand schema zoveel mogelijk gehanteerd met dien verstande dat i.o.m. de begrafenisondernemer op details kan worden afgeweken; voorwaarde is dat de 1,5m regel in acht wordt genomen

         1b. AVONDMAALSVIERING
Het Avondmaal kan niet worden gevierd in de vorm zoals we dat gewend zijn, n.l. in een kring in het liturgisch centrum. Alternatieve manier van vieren is:
Een zittende viering, waarbij brood en wijn worden aangereikt:
 • Diaken 1 loopt tussen de banken door en houdt de schaal met brood voor,  kerkgangers pakken het zelf van de schaal
 • Diaken 2 (of ouderling) volgt (op dezelfde wijze) met een blad met bekertjes wijn
 • Diaken 1 haalt de bekertjes op
        
 1. KERKELIJKE ACTIVITEITEN
Te denken valt aan vergaderingen, bijeenkomsten. Deze vinden slechts plaats wanneer er een noodzaak of dringende wens is. Hiervoor zijn beschikbaar
 1. De kerk in Terborg (voor zover er een groep is die gezien omvang niet in de Glazeren Kast terecht kan)
 2. De Glazeren Kast (maximum aantal deelnemers: 14)
 3. De kerk in Etten

2a Activiteiten in de kerk
Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst worden vooraf regels opgesteld ten aanzien van binnenkomst en zitplaatsen.

2b Activiteiten in de Glazeren Kast
Het meubilair wordt zodanig opgesteld, dat de afstand tussen de deelnemers onderling tenminste 1.5m is. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.
 
 1. SCHOONMAAK EN REINIGING GEBOUWEN
Na afloop van een bijeenkomst wordt het gebouw onmiddellijk gereinigd

3a. Schoonmaak en reiniging kerk
Met een vochtige doek met desinfecterend middel worden gereinigd:
 • De banken
 • De liturgische tafel en de lezenaars
 • De lezenaar op de preekstoel
 • De microfoons
 • De deurklinken
 • De wc (als deze is gebruikt)
 • De tafels en stoelen in de consistoriekamer
 • De tafel in de ontvangstruimte

3b. Schoonmaak en reiniging Glazeren Kast
Met een vochtige doek met desinfecterend middel worden gereinigd:
 • De tafels en de leuningen van de stoelen
 • De deurklinken
terug
 
 

3D-CONCERT
datum en tijdstip 03-10-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Koster(s) gezocht
Wie versterkt het kostersteam?
Omdat 2 kosters hebben gemeld, dat zij per 1 januari 2021 willen stoppen, zijn wij op zoek naar mensen die het kostersteam willen versterken. Zie voor nadere informatie het hoodstuk Vacatures.

 
 
Hervatting kerkdiensten m.i.v. 7 juni 2020
Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in Terborg hervat. Daarbij hanteren wij de strikte voorwaarden van het RIVM en de adviezen van de PKN opvolgen. Het gebruiksplan vindt u op de Homepagina.
 
Overdenking onder rubriek Nadenkertjes
Overdenking en gebeden zondag 10 mei (ds. Bakker) vindt u onder de rubriek 'Nadenkertjes'.
 
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurlo (06 12270392)

Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
 
Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is open van 9.30 - 11.00 uur op de donderdagen
10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. meer
 
Spoorzoeken in de Slangenburg

Onze missie
Mensen op zoek naar rust, stilte en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van God, die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de bijbel en in jezelf.
http://spoorzoekenslangenburg.nl/Agenda/
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.