PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Verslag van de lezing 'VAN WIE IS DE NATUUR NOU EIGENLIJK' Verslag van de lezing 'VAN WIE IS DE NATUUR NOU EIGENLIJK'
Van wie is de natuur nu eigenlijk?
Verslag van de lezing van Matthijs Schouten, vicevoorzitter van het Natuurcollege 13 september in de Protestante kerk te Silvolde

Nadat wij met drie man van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek in zijn prachtige woning hartje Utrecht met hem gesproken hadden, was hij dan hier: keurig met de trein, met zijn mooie basstem.
Matthijs is ecoloog en filosoof en bezet als zodanig een leerstoel op de Wageningen Universiteit.
Hij is in een plaatsje Midden-Limburg geboren, in een goed katholiek gezin, en dacht toen hij klein was van zichzelf:  “Ik zou later best wel eens pastoor kunnen worden”.
Het boek “Een dode Lente” (Silent Spring, 1962) van Rachel Carson stond aan de wieg van de mondiale Milieubeweging. Het ging over de invloed van de biocide door het gebruik van DDT. Zij combineerde haar naar het verleden kijken met een blik in de toekomst.
De Club van Rome werd in 1968 opgericht door particuliere wetenschappers om hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in de wereld naar voren te brengen. Zij deden dat in  hun in 1969 uitgebrachte rapport “De grenzen aan de Groei”.
Vanaf 1970 ontwikkelde zich de Milieufilosofie, een filosofisch vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens en milieu vanuit een filosofisch perspectief. H.et ontwikkelde de ethische kaders, de grondhouding, het basisgevoel van de mens ten aanzien van de natuur.
 
De persoonlijke levensvisie. Deze is geografisch bepaald door de cultuur waarin je opgegroeid bent. Wat doe je met een spin? Doodtrappen!(?)
Matthijs leest een verhaal hierover en de aanwezigen kunnen zeggen of ze zich herkennen in hun grondhouding hier in. Het gaat erover of een dier een ziel heeft of niet.
Vervolgens stemt men over een citaat van Johannes Calvijn: “God had de wereld in een oogwenk kunnen scheppen. Hij deed het in zes dagen om alle moeite te doen het paleis te betreden.”
Bij de vraag wie zich hierbij thuis voelt, steken 16 mensen hun hand op. De mens is Eigenaar van de natuur. Hij noteert dit op de flap-over waarop hij een tabel start. Matthijs vervolgt hierover: De klassieke filosofie van Aristoteles ziet in de natuur een ladder (Scala Naturae) vanaf mineralen, lagere planten (paddenstoelen), bloemplanten, lagere dieren, hogere dieren, barbaren, slaven, vrije Grieken, vrouwelijke filosofen, mannelijke filosofen en helemaal bovenaan God. Het lagere staat het hogere ten dienste. Schapen hebben wol voor de mens. Henry Moore (17-de eeuw, niet de beeldhouwer): “Het rund houdt zijn biefstuk vers voor menselijk consumptie”.
Volgens de evolutietheorie overleeft degene die het best in zijn omgeving past (fits): The survival of the fittest. Deze pikt alles in van degenen die minder in de omgeving passen. Bij de schets van deze grondhouding voelen zich 5 aanwezigen thuis.
Hierbij vertelt Matthijs iets over het (tweede) scheppingsverhaal, dat Eva uit Adam gevormd is, over Stedelijke Decadentie en over “Een klap om je oren”.
De volgende optie wordt ingeleid door “We hebben de Aarde in bruikleen van onze kinderen” Deze grondhouding wordt benoemd door Rentmeesterschap. Hierbij voelen zich 25 mensen thuis.
 
Dieren zijn in een Indianentaal personen: letterlijk vertaald: ander-mens-persoon. Het zijn medeschepselen. Over dieren doden: Budha has never wanted this. Volgens het christendom hebben dieren geen ziel. De menselijk geest is onverdeelbaar en onstoffelijk. Bij zijn dood wordt de ziel aan het lichaam “onttoverd”.
De derde optie is Partnerschap. Hier stemmen 25 mensen voor.
 
Je kunt het dichterlijk benaderen: zon, papier, houtakker, water, graan, jezelf: Een vel papier bestaat dankzij dit alles. Alles is interafhankelijk: INTER-zijn.
Hierin zijn wij allen Participant. Hier stemmen alle 65 aanwezigen (op een enkeling na) voor.
 
De trend in Nederland en Europa is van Antropocentrisch naar Bio-ecocentrisch. Deze trend heeft zich in 50 jaar voltrokken.
In de Pauselijk encycliek Laudate Si  zegt paus Franciscus: “Een christen dient de natuur lief te hebben en niet te misbruiken.”
 
Dan komt de gewetensvraag naar het publiek: “Leeft u er ook naar?”. Eet u vlees? Gaat u met het openbaar vervoer? Leeft u duurzaam?
Tijdens deze lezing is er één planten- of diersoort uitgestorven. Over 50 jaar is de helft van de planten- en diersoorten weg. Onder andere door de klimaatverandering. Je kunt ze op een lijst afstrepen.
 
De CO­2-uitstoot is verhoogd. Ondanks de doelstelling van het Parijsakkoord dat wij in 2030 met de helft terug moeten. Wij ervaren geen invloed. Den Haag beslist. Is het gemakzucht? Zitten we vast in oude patronen?  Het financieel systeem blijft allesbepalend. De samenleving leidt onwrikbaar tot eenzelfde politiek bestel. De crisis van de machteloosheid heerst.
De participant is per definitie niet machteloos.
 
Matthijs nadert de afsluiting van de avond met een ontroerende ware gebeurtenis:
Hij leidde een uitvaart volgens de boeddhistische leer. Er zat een jong stel. Zij was zwanger en wilde het laten weghalen. In zijn leerrede zei hij: “Moge alle levende wezens gelukkig zijn, het leven aanschouwd hebbend of niet.” De twee keken elkaar aan en ze wisten het: we laten het geboren worden. En ze noemden het … Matthijs! Je bent nooit machteloos.
 
Ter afsluiting zendt Matthijs ons heen met een bemoediging:
Wilhelm Smidt zegt: “Leef je leven zoals het voor jou wezenlijk is. Resoneert! Wees ecologisch klug!“ (Een prachtig gekozen woord! Met liefst 42 synoniemen op  Internet, waaronder : verstandelijk; knap ; vindingrijk ; ingenieus ;  pienter ; verstandig; intelligent; wijs; handig; bekwaam; behendig; redelijk.)
Resoneert! Dan hoeven we geen veranderingen proberen op te leggen.
Bij verandering van 20 %, gaat het roer om!
We staan nu op 10%... !
 
terug
 
 

3D-CONCERT
datum en tijdstip 03-10-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Koster(s) gezocht
Wie versterkt het kostersteam?
Omdat 2 kosters hebben gemeld, dat zij per 1 januari 2021 willen stoppen, zijn wij op zoek naar mensen die het kostersteam willen versterken. Zie voor nadere informatie het hoodstuk Vacatures.

 
 
Hervatting kerkdiensten m.i.v. 7 juni 2020
Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in Terborg hervat. Daarbij hanteren wij de strikte voorwaarden van het RIVM en de adviezen van de PKN opvolgen. Het gebruiksplan vindt u op de Homepagina.
 
Overdenking onder rubriek Nadenkertjes
Overdenking en gebeden zondag 10 mei (ds. Bakker) vindt u onder de rubriek 'Nadenkertjes'.
 
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurlo (06 12270392)

Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
 
Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is open van 9.30 - 11.00 uur op de donderdagen
10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. meer
 
Spoorzoeken in de Slangenburg

Onze missie
Mensen op zoek naar rust, stilte en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van God, die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de bijbel en in jezelf.
http://spoorzoekenslangenburg.nl/Agenda/
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.