PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Wist u dat...... Wist u dat......

►… op zondag 27 oktober 2019 een nieuwe ambtdrager is bevestigd en de taak van scribaat voor haar rekening gaat nemen. Haar naam is Joke Veenink-Bruggink en we zijn heel dankbaar voor haar aantreden in deze functie. Naast het scribaat zal zij als ouderling aanwezig zijn in diensten en zij is vrijgesteld van bezoekwerk om zich volledig op het scribaat te richten.


.


► … u het geld voor het Bloemenfonds in het vervolg kunt storten op
IBAN: NL 60 RABO 0373 7297 90,  ten name van:  CvK Prot.gem. Etten-Terborg-Ulft,  
onder vermelding van:  bloemenfonds.
 
►… op de website van ‘Oude IJsselstreek Vizier’ ook de Kerkdiensten van alle plaatsen en buurtschappen van onze (burgerlijke) gemeente staan.
Ga naar www.oudeijsselstreekvizier.nl , klik op het vakje ‘Extra’, dan op ‘Kerkdiensten O. IJsselstreek’ en ga vervolgens naar de gewenste plaats.

►… de kerkdiensten van alle plaatsen en buurtschappen van onze (burgerlijke) gemeente ook worden vermeld in de papieren versie van de Gelderse Post (één-na-laatste pagina).

►... u de bloemen voor zieken en ouderen die zondags, in de kerk staan, ook zelf weg kunt brengen? Dit ontlast de ouderlingen. Wel graag in overleg met de dienstdoende ouderling.
 
►… u op het kerkelijk bureau collectebonnen kunt kopen? U hebt de keus uit bonnen van € 0,50 en/of € 1,15.
 
►… er in de kerk in Terborg een doos staat voor postzegels, kaarten, brillen, en een krat voor de voedselbank. Ook staat er een collectebus voor de voedselbank.

►… er in mei 2018 een stenen wandelpad is geplaatst voor de kerk in Etten om de toegangkelijkheid van de kerk te verbeteren.

 
terug
 
 
Sta op tegen armoede -dag
"Armoede kan iedereen overkomen"
De kerken in de gemeente Montferland gaan zaterdagochtend 18 juni onder de uitdagende slogan ‘Sta op tegen Armoede’ het armoedevraagstuk onder de aandacht brengen. Het is de aftrap voor een jaarlijks terugkerend project. De eerste bijeenkomst van ‘Sta op tegen Armoede’. vindt plaats op zaterdag 18 juni 2022 in hotel restaurant Ruimzicht in Zeddam met een ochtendprogramma van 10.00 tot 12.00 uur. Daar zal onder meer Jos Bolder uit Braamt, die aangewezen is op de voedselbank, zijn verhaal vertellen. De kerken wil een ieder ervan bewust maken dat armoede iedereen kan overkomen en dat je dan mensen nodig hebt die er voor je zijn.
Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en mee te doen!
 
 
Kerkopenstelling

In de maanden juni, juli en augustus op zaterdagmiddag van 13.30-16.00u. meer
 
Oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
Kerkinactie: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
 
De lichtjesboom

Als u in de kerk in Terborg zit, dan ziet u rechts van de preekstoel een prachtige lichtjesboom. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het plaatsen van kaarsen tijdens de Gedachtenisdienst. Maar ook op andere dagen kan er behoefte zijn om een lichtje aan te steken voor een geliefde, een familielid, voor een zieke of voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Een kaars aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat onzeker, vaag en ongrijpbaar is.
U kunt op zondag voor of na de dienst een kaarsje aansteken in de lichtjesboom. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.