PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Adressen en Contactpersonen Adressen en Contactpersonen

Postadres: 
Postbus 134, 7060 AC  TERBORG
info@pgETU.nl   

Predikant:  
Ds. J. Fischer, tel. 0315-239230
predikant@pgETU.nl

Scribaat: 
Joke Veenink-Bruggink,  tel. 06-50982245
scriba-kerkenraad@pgETU.nl      

Ledenadministratie/Kerkbalans:
Wijnie Vinke  (ledenadministratie / kerkbalans / solidariteitskas / eindejaarscollecte)
tel. 0315-323990
leden@pgETU.nl 

Redactie 'Samen over de Brug'   (nieuws van de Prot. gemeente te Etten, Terborg en Ulft):
Joke Veenink, Marjolijn Paardekooper en Wim Land
redactie-kerkblad@pgETU.nl

Kerkelijke gebouwen en Bezoekadressen
   Kerk Terborg  Kerk Etten  Kerkelijk Bureau
 Naam  Hervormde kerk  of
 St. Joris en Barbarakerk
 Oude kerk of Maartenskerk  De Glazeren Kast
 Adres  Hoofdstraat 91  Oudekerkstraat 2 A  Oudekerkstraat 2
 Plaats  7061 CJ  TERBORG  7075 AB  ETTEN GLD  7075 AB  ETTEN GLD
 Tel.nr.      0315-340974

Het Kerkelijk Bureau is open op de 1e donderdag van de maand, van 9.30 - 11.00 uur


College van Kerkrentmeesters (CvK):
Voorzitter:  Ton Boel  06-23549942
kerkrentmeesters@pgETU.nl

College van Diakenen (CvD / Diaconie):      
Voorzitter:  Bart Visscher 06-42864022   
diaconie@pgETU.nl  

Kosters:
Contactpersoon:  Harrie Lubbers,  tel. 06-53834200
Ans Lubbers
Bart Visscher
Henny Vriezen
kosters@pgETU.nl
  
Hervormde begraafplaatsen Etten, Terborg en Ulft:
Contactpersoon begrafenissen:  Gerrit Vossers, tel.: 06-13220718
Beheerder:  Wouter Henk Kanger, tel.: 06-460 88 720
begraafplaatsen@pgETU.nl  

Webmaster:
Joke Veenink 
webmaster@pgETU.nl
 
terug
 
 

Lezing pastor Mia Tankink 'Langs het tuinpad van mijn vader'
datum en tijdstip 27-05-2022 om 9.30 uur
meer details

 
Inzameling Voedselbank zaterdag 21 mei 2022
De prot.gem. te Etten, Terborg en Ulft houdt een INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
 
Op zaterdag 21 mei kunt u tussen 9.30-12.00 uur verpakte en houdbare producten,
toiletartikelen, wasmiddelen, e.d. brengen in de koorruimte van de prot. kerk in Terborg.

 
 
 
Oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
Kerkinactie: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
 
De lichtjesboom

Als u in de kerk in Terborg zit, dan ziet u rechts van de preekstoel een prachtige lichtjesboom. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het plaatsen van kaarsen tijdens de Gedachtenisdienst. Maar ook op andere dagen kan er behoefte zijn om een lichtje aan te steken voor een geliefde, een familielid, voor een zieke of voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Een kaars aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat onzeker, vaag en ongrijpbaar is.
U kunt op zondag voor of na de dienst een kaarsje aansteken in de lichtjesboom. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.