PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Diaconieproject: Het dagelijks bestaan in Zutphen

Diaconieproject: Het dagelijks bestaan in Zutphen
Zutphen, 5 november 2020
Vandaag, om half twee, arriveerden Gosse Terpstra en ondergetekende bij het erf van “Het Dagelijks Bestaan” voor een feestelijke bijeenkomst: het tekenen van de leningovereenkomst tussen onze diaconie en de stichting Het Dagelijks bestaan.
lees meer »
 
Jaarverslag diaconie pgETU 2019 Jaarverslag diaconie pgETU 2019
lees meer »
 
Nieuw diaconaal project 2019-2020 Nieuw diaconaal project 2019-2020


Na het succesvol afsluiten van  het Vluchtelingenproject hebben wij in overleg met de diaconieën van  Gendringen-Bontebrug en Silvolde gekozen om gedurende de komende twee jaar het PC project van de Stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek te steunen.
Mensen met een laag inkomen en/of schulden hebben vaak geen goedwerkende PC. Maar dat is tegenwoordig wel nodig voor communicatie met de overheid.
De stichting is in 2017 gestart met een project waarbij met sponsorgelden en donaties een set bestaande uit laptop, printer, virusbescherming  tegen een lage prijs wordt ingekocht en beschikbaar gesteld aan de cliënt.
 
lees meer »
 
Afronding diaconaal project Afronding diaconaal project
Na drie jaar (2016-2018) komt er een einde aan het gezamenlijke diaconaal project van de gemeentes Silvolde, Gendringen-Bontebrug en Etten-Terborg-Ulft.
lees meer »
 
Gezamenlijk diaconaal project Vluchtelingenwerk

Gezamenlijk diaconaal project Vluchtelingenwerk
Gezinshereniging en overhandigen welkomtasjes
 
lees meer »
 
Gezamenlijk diaconaal project Gezamenlijk diaconaal project
Gezinsherenigingen
In juli is drieduizend euro overgemaakt naar het noodhulpfonds van VluchtelingenWerk Oude IJsselstreek t.b.v. gezinshereniging.
lees meer »
 
Gezamenlijk diaconaal project: Welkomtasjes maken

Gezamenlijk diaconaal project: Welkomtasjes maken
Van oud-hollandse stofjes maakten nijvere handen op 4 april welkomtasjes.
lees meer »
 
IKA vakantieweken IKA vakantieweken
Op de tafel in de kerk ligt informatie over de IKA vakantieweken voor mensen die met ‘zorg en/of begeleiding’ nog graag een week op vakantie gaan. Heeft u belangstelling of kent u iemand die belangstelling zou kunnen hebben, neem dan een folder mee. Mocht u zich willen aanmelden, bij ds. Israël kunt u een aanmeldingsformulier krijgen. 
 
 
Stichting SchuldhulpMaatje

Stichting SchuldhulpMaatje
Onze gemeente werkt via de Raad van Kerken Oude IJsselstreek samen met Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek. Mensen met financiële zorgen of problematische schulden kunnen een beroep doen op deze stichting.
lees meer »
 
Solidariteitsfonds Solidariteitsfonds
De diakonie van onze gemeente participeert in de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds.
lees meer »
 
 

Zomerzangavond
datum en tijdstip 28-08-2022 om 19.00 uur
meer details

Startzondag
datum en tijdstip 04-09-2022 om 9.00 uur
meer details

Open Monumentendag
datum en tijdstip 10-09-2022 om
meer details

 
Bereikbaarheid 8 t/m 22 augustus
Van 8 t/m 22 augustus 2022 kunt u in dringende gevallen contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurloo (06 12270392). Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
Kerkopenstelling

In de maanden juni, juli en augustus op zaterdagmiddag van 13.30-16.00u. meer
 
Oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
Kerkinactie: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
 
De lichtjesboom

Als u in de kerk in Terborg zit, dan ziet u rechts van de preekstoel een prachtige lichtjesboom. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het plaatsen van kaarsen tijdens de Gedachtenisdienst. Maar ook op andere dagen kan er behoefte zijn om een lichtje aan te steken voor een geliefde, een familielid, voor een zieke of voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Een kaars aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat onzeker, vaag en ongrijpbaar is.
U kunt op zondag voor of na de dienst een kaarsje aansteken in de lichtjesboom. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.