PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Solidariteitsfonds Solidariteitsfonds
De diakonie van onze gemeente participeert in de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds.

De stichting ‘Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselsteek’ is een gezamenlijk initiatief van negentien geloofsgemeenschappen met circa twintigduizend leden. Zij wil haar krachten bundelen in de bestrijding van armoede in de gemeente Oude IJsselstreek.

Hiervoor is met deze geloofsgemeenschappen een solidariteitsfonds gevormd waaraan jaarlijks per lid wordt bijgedragen. Het bestuur van de stichting bestaat uit een afvaardiging van de betreffende geloofsgemeenschap. Er is een dagelijks bestuur dat gekozen wordt uit het algemeen bestuur.

Het doel van de stichting
De stichting heeft als doel, naar vermogen, geldelijke steun te verlenen aan sociaal maatschappelijke problemen van individuele bewoners binnen de gemeente voor zover de financiële hulpverlening van de overheid daar niet in voorziet. Bij maatschappelijke problemen van individuele bewoners moeten we denken aan: gebroken gezinnen met kinderen, mensen met schulden, ouderen en alleenstaanden, gehandicapten enz. Bij deze mensen die een inkomen hebben van de bijstand of een inkomen dat hier ongeveer gelijk aan is ontstaan dikwijls financiële problemen. Uit onze praktijk blijkt dat dit onder anderen zijn: de aanschaf van studieboeken voor de kinderen, reparaties van duurzame gebruiksartikelen, medicijnen, babykleding, hulpmiddelen, mensen in een asielprocedure enz.

Het solidariteitsfonds wil hierbij de helpende hand bieden de vorm van een financiële ondersteuning. De stichting doet dit in overleg met de officiële instanties als: het zorgloket van de gemeente de Oude IJsselstreek, het maatschappelijk werk Sensire, de Stadsbank, MEE Oost- Gelderland, de Voedselbank, Stichting Voedselbank Oost Gelderland.

De werkwijze van de stichting
De mensen die in de problemen geraakt zijn kloppen dikwijls aan bij de bovengenoemde organisaties. Deze fungeren als intermediair voor de stichting. Dat houdt in dat de hulpvragen bij hen binnenkomen. Deze financiële hulpvragen dienen vragen te zijn waarin de overheid niet in kan voorzien, geen structureel karakter dragen en deze passen binnen de bestedingsdoelen van de stichting. De aanvragen van de intermediairs worden voorgelegd aan de indicatiecommissie. Deze beoordeeld en accordeert de aanvragen welke dan financieel worden afgehandeld. Door de solidariteit van de geloofsgemeenschappen worden mensen in nood op deze manier toch financieel tijdelijk geholpen.

De hulpverlening in de praktijk
De aanvragen die binnen komen hebben betrekking op: afsluitingen gas, water elektriciteit, schuldhulpverlening, levensonderhoud, verwarmingskosten, vervoer , gezinshereniging,studiekosten kinderen, kleding enz.

De stichting hoopt met deze vorm van armoedebestrijding een steentje bij te dragen aan het oplossen van een aantal nijpende problemen van mensen in onze gemeente.

Correspondentie adres: 
De Breide 75,
7064 AT Silvolde
solidariteitsfonds.oudeijssel@gmail.com
terug
 
 

Koffie-/inloopochtend
datum en tijdstip 17-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Verjaardagsvisite
datum en tijdstip 15-05-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Inzameling Voedselbank

Op zaterdag 20 april willen we weer een inzameling houden voor de Voedselbank. Doet u mee?
Houdbare produkten en vooral ook toiletartikelen, schoonmaakmiddelen en wasmiddelen zijn erg welkom!
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.