PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Solidariteitsfonds Solidariteitsfonds
De diakonie van onze gemeente participeert in de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds.

De stichting ‘Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselsteek’ is een gezamenlijk initiatief van negentien geloofsgemeenschappen met circa twintigduizend leden. Zij wil haar krachten bundelen in de bestrijding van armoede in de gemeente Oude IJsselstreek.

Hiervoor is met deze geloofsgemeenschappen een solidariteitsfonds gevormd waaraan jaarlijks per lid wordt bijgedragen. Het bestuur van de stichting bestaat uit een afvaardiging van de betreffende geloofsgemeenschap. Er is een dagelijks bestuur dat gekozen wordt uit het algemeen bestuur.

Het doel van de stichting
De stichting heeft als doel, naar vermogen, geldelijke steun te verlenen aan sociaal maatschappelijke problemen van individuele bewoners binnen de gemeente voor zover de financiële hulpverlening van de overheid daar niet in voorziet. Bij maatschappelijke problemen van individuele bewoners moeten we denken aan: gebroken gezinnen met kinderen, mensen met schulden, ouderen en alleenstaanden, gehandicapten enz. Bij deze mensen die een inkomen hebben van de bijstand of een inkomen dat hier ongeveer gelijk aan is ontstaan dikwijls financiële problemen. Uit onze praktijk blijkt dat dit onder anderen zijn: de aanschaf van studieboeken voor de kinderen, reparaties van duurzame gebruiksartikelen, medicijnen, babykleding, hulpmiddelen, mensen in een asielprocedure enz.

Het solidariteitsfonds wil hierbij de helpende hand bieden de vorm van een financiële ondersteuning. De stichting doet dit in overleg met de officiële instanties als: het zorgloket van de gemeente de Oude IJsselstreek, het maatschappelijk werk Sensire, de Stadsbank, MEE Oost- Gelderland, de Voedselbank, Stichting Voedselbank Oost Gelderland.

De werkwijze van de stichting
De mensen die in de problemen geraakt zijn kloppen dikwijls aan bij de bovengenoemde organisaties. Deze fungeren als intermediair voor de stichting. Dat houdt in dat de hulpvragen bij hen binnenkomen. Deze financiële hulpvragen dienen vragen te zijn waarin de overheid niet in kan voorzien, geen structureel karakter dragen en deze passen binnen de bestedingsdoelen van de stichting. De aanvragen van de intermediairs worden voorgelegd aan de indicatiecommissie. Deze beoordeeld en accordeert de aanvragen welke dan financieel worden afgehandeld. Door de solidariteit van de geloofsgemeenschappen worden mensen in nood op deze manier toch financieel tijdelijk geholpen.

De hulpverlening in de praktijk
De aanvragen die binnen komen hebben betrekking op: afsluitingen gas, water elektriciteit, schuldhulpverlening, levensonderhoud, verwarmingskosten, vervoer , gezinshereniging,studiekosten kinderen, kleding enz.

De stichting hoopt met deze vorm van armoedebestrijding een steentje bij te dragen aan het oplossen van een aantal nijpende problemen van mensen in onze gemeente.

Correspondentie adres: 
De Breide 75,
7064 AT Silvolde
solidariteitsfonds.oudeijssel@gmail.com
terug
 
 

Koffie-/inloopochtend
datum en tijdstip 19-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Hervatting kerkdiensten m.i.v. 7 juni 2020
Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in Terborg hervat. Daarbij hanteren wij de strikte voorwaarden van het RIVM en de adviezen van de PKN opvolgen. Het gebruiksplan vindt u op de Homepagina.
 
Overdenking onder rubriek Nadenkertjes
Overdenking en gebeden zondag 10 mei (ds. Bakker) vindt u onder de rubriek 'Nadenkertjes'.
 
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurlo (06 12270392)

Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
 
Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is open op de donderdagen in de oneven weken van 9.30 - 11.00 uur (in de schoolvakanties is het kerkelijk bureau gesloten). meer
 
Spoorzoeken in de Slangenburg

Onze missie
Mensen op zoek naar rust, stilte en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van God, die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de bijbel en in jezelf.
http://spoorzoekenslangenburg.nl/Agenda/
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.