PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Bereikbaarheid Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met ds. J. Fischer (0315-239230) of één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurloo (06 12270392). Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)


 
 
Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad, met van links naar rechts:

Ton Boel (ouderling-kerkrentmeester en voorzitter kerkenraad en college van kerkrentmeesters)
Joke Veenink (ouderling-scriba)
Wijnie Vinke (ouderling-kerkrentmeester)
Jennie Deurloo (ouderling)
Diny IJzer (ouderling)
Ds. Jan Fischer (predikant)
Marjolijn Paardekooper (diaken)
Bart Visscher (diaken en voorzitter diaconie)
Harrie Lubbers (ouderling -kerkrentmeester) 
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters van onze Protestantse Gemeente bestaat momenteel uit 5 personen, te weten:
Ton Boel (voorzitter, ouderling-kerkrentmeester), Wijnie Vinke (ouderling-kerkrentmeester), Wouter Kanger (gemeentelid-kerkrentmeester), Gerdine van Kooten (gemeentelid-kerkrentmeester) en Rob Veenink (gemeentelid-kerkrentmeester).
lees meer »
 
Plaatselijke Regeling PG ETU 2017 Plaatselijke Regeling PG ETU 2017
De Plaatselijke Regeling PG ETU 2017 kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
College van diakenen College van diakenen
Het college van diakenen van onze Protestantse Gemeente, kortweg de diaconie, bestaat uit 2 personen:

 
lees meer »
 
Wist u dat...... Wist u dat......

   ... is een rubriek met nieuwtjes en weetjes.
 
lees meer »
 
 

Lezing pastor Mia Tankink 'Langs het tuinpad van mijn vader'
datum en tijdstip 27-05-2022 om 9.30 uur
meer details

 
Inzameling Voedselbank zaterdag 21 mei 2022
De prot.gem. te Etten, Terborg en Ulft houdt een INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
 
Op zaterdag 21 mei kunt u tussen 9.30-12.00 uur verpakte en houdbare producten,
toiletartikelen, wasmiddelen, e.d. brengen in de koorruimte van de prot. kerk in Terborg.

 
 
 
Oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
Kerkinactie: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
 
De lichtjesboom

Als u in de kerk in Terborg zit, dan ziet u rechts van de preekstoel een prachtige lichtjesboom. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het plaatsen van kaarsen tijdens de Gedachtenisdienst. Maar ook op andere dagen kan er behoefte zijn om een lichtje aan te steken voor een geliefde, een familielid, voor een zieke of voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Een kaars aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat onzeker, vaag en ongrijpbaar is.
U kunt op zondag voor of na de dienst een kaarsje aansteken in de lichtjesboom. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.