PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Het jaar 2023 - hoe hebben wij het beleefd?

Het jaar 2023 - hoe hebben wij het beleefd?

De jaaroverzichten van 2021 en 2022 begonnen met de verwijzing naar lockdowns en beperkingen vanwege Corona. Dit jaar geen beperkende maatregelen meer, het virus duikt zo hier en daar nog wel op, maar lijkt milder te zijn.
Wel was er hinder als gevolg van de wegwerkzaamheden tussen Etten en Terborg. Omdat de Ettensestraat tot ver in het najaar was afgesloten, moest al het gemotoriseerde verkeer omrijden via Doetinchem of Ulft.

Januari
We begonnen het jaar met een nieuwjaarsdienst op 8 januari met tegelijkertijd de herbevestiging van een pastorale ouderling, een diaken, de ouderling scriba en een bevestiging van een nieuwe ouderling kerkrentmeester.
Op 22 januari was er een goed bezochte oecumenische viering i.s.m. de RK geloofsgemeenschap Terborg in het kader van de week van gebed voor eenheid met als thema ‘Doe goed, zoek recht’.
Een week later verzorgde de kerkenraad de kerkdienst omdat de predikant ziek was.

Februari
De Klavertje 4 kerkenraden kwamen bijeen op zaterdag 4 februari in De Sprank in Silvolde om met elkaar van gedachten te wisselen over het heden en de toekomst van de gemeenten afzonderlijk en de samenwerking als Klavertje 4 gemeenten.
Op maandag 13 februari werden de mouwen opgestroopt om met vereende krachten al het koper te poetsen in de kerk in Terborg.
Het begin van de 40-dagentijd werd ingezet met een Aswoensdagviering in Klavertje 4 verband in Terborg; de kleine groep aanwezigen kon een Askruisje halen.

Maart
Op de eerste lentedag, 21 maart, was er een sobere maaltijd in de Glazeren Kast. De Eredienst Anders op 26 maart stond in het teken van de aarde en de schepping.

April
Omdat een geplande gastpredikant zich wegens ziekte moest afmelden, verzorgde de kerkenraad de Palmzondagdienst. In de daarop volgende Stille Week was er op maandag, dinsdag en woensdag een Avondgebed in de kerk in Gendringen, steeds met medewerking van het duo Hofstra.
Zoals dat gebruikelijk is, was er op Witte Donderdag een viering van Schrift en Tafel. Aan de viering op Goede Vrijdag werd meegewerkt door blokfluitensemble Vivente uit Doetinchem.
De dienst op Stille Zaterdag vond plaats in Silvolde. Afgevaardigden van de Klavertje 4 gemeenten brachten de nieuwe Paaskaarsen binnen.
De feestelijke Paasdienst werd opgeluisterd met zang en begeleiding van Emma Ebbers.  Aansluitend was er de zogenaamde Paaskoffie, met lekkers bij de koffie en een soepje ter afsluiting.
De diaconie organiseerde met succes een inzamelingsactie voor de Voedselbank op zaterdag 22 april. Velen gaven gehoor aan de oproep om levensmiddelen, schoonmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten te brengen.
De laatste zondag van april was er opnieuw een dienst, voorbereid door de kerkenraad met mooi accordeonspel door een van de kerkenraadsleden.  
 
Mei
Begin mei vond de overdracht plaats van de voormalige pastorie aan de Silvoldseweg.
Het uitstapje, georganiseerd door de diaconie, kon na een aantal jaren weer doorgaan. Op17 mei was er, met een kleine 25 gemeenteleden, een rondrit naar en door de omgeving Elten en Nijmegen. Drankjes en hapjes ontbraken natuurlijk niet.
Net als vorig jaar was ook nu de Klavertje 4 Pinksterdienst op het binnenplein van Huis Bergh. Het weer was ook nu prachtig en de belangstelling was groot. Aansluitend was er koffie en thee met cake en taart, gebakken door vrijwilligers uit de vier gemeenten.
In het kader van de landelijke Open Kerkdagen was de kerk in Terborg open voor publiek op 2e Pinksterdag. Er was een ruime belangstelling.

Juni
Op 4 juni een Eredienst Anders met als thema ‘Werk aan de winkel’ en aansluitend  een gemeente-ochtend, het gespreksonderwerp: ‘Toekomstgericht gemeente zijn’. Aan de hand van cijfers en overzichten werd de stand van zaken in onze gemeente besproken, daarna kregen alle aanwezigen de gelegenheid om op post-its aan te geven hoe zij de toekomst voor zich zagen, wat hun wensen en adviezen waren.
Op de laatste zondag van juni was er een oecumenische viering, voorbereid door afgevaardigden van de prot. gemeenten Silvolde, Gendringen/Bontebrug, Etten/Terborg/Ulft en de RK geloofsgemeenschappen Ulft en Gendringen. De viering vond plaats op het grasveld, nabij de kerk in Silvolde. De belangstelling was groot, de temperatuur hoog.
Tussen alle diensten en vieringen door, werd nieuwe vloerbedekking gelegd in de Glazeren Kast en in de consistoriekamer en in de garfkamer van de kerk in Terborg. Met de plaatsing van een prachtige servieskast, geschonken door twee gemeenteleden en een opruim- en schoonmaakactie zagen de ruimtes er weer fris en fraai uit.

Juli
De Bijbels Koken commissie bereidde een heerlijke maaltijd op 11 juli..
Elke zaterdagmiddag was de kerk in Terborg open; de ene keer was er slechts een enkele belangstellende, de andere keer wat meer.

Augustus
Na een analyse van kosten en baten en menskracht werd besloten om het sturen van verjaardagskaarten af te schaffen. Eveneens vanwege gebrek aan menskracht werd besloten om per januari 2024 een nieuwe vorm te kiezen voor het feliciteren van de jarige 80plussers. Tot nu toe is het gebruikelijk om op of rond de verjaardag een bloemetje te overhandigen, in de toekomst worden 80plussers uitgenodigd om hun verjaardag tijdens een koffieochtend te vieren. Uitzondering geldt voor de mensen die precies 80 of 85 worden en voor de 90plussers, zij kunnen nog wel bezoek en een bloemetje verwachten.

September
Het nieuwe seizoen werd ingezet met een zeer geslaagde Startzondag en tevens vrijwilligers-bedankdag op zondag 3 september. De dag begon met een Eredienst Anders met als thema ‘Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde’, met medewerking van het Duo Hofstra. Aansluitend was er koffie en thee met een heerlijke traktatie, voorzien van het logo, passend bij het thema, een sapje en soep en broodjes.  
Voor de openstelling van de kerk in Terborg op Open Monumentendag was veel belangstelling.

Oktober
De Klavertje 4 gemeenten kwamen overeen om meer en gerichter de samenwerking te zoeken. O.a. werd een redactie gevormd om in de eerste maanden van 2024 bij wijze van experiment een gezamenlijk kerkblad uit te brengen

November
De Oogst-/Dankdienst op 5 november werd voorbereid door de werkgroep Eredienst Anders. Het thema: ‘Verwondering’. De dag ervoor werden producten voor de Voedselbank ingezameld. Ook nu werd er veel gebracht. De Voedselbank plaatste  een dankbare reactie op Facebook.
De beheerder van de Glazeren Kast kondigde zijn vertrek aan; via het kerkblad Samen over de Brug werd een oproep geplaatst voor een nieuwe beheerder.
Vanaf de tweede week van november stond de kerk in Terborg een tijdje in de steigers, binnen weliswaar. Omdat het verwarmingssysteem was afgekeurd, moest noodgedwongen worden overgegaan tot de aanschaf en installatie van een nieuwe ketel en warmtestralers. De kerkdiensten werden tijdelijk naar Etten verplaatst.
Op 19 november werden de organisten in het zonnetje gezet, 1 vanwege een bijna 20-jarig jubileum, 2 in verband met hun bijna 30-jarig jubileum in onze gemeente en 1 vanwege zijn 50-jarig organistenjubileum.
De Bijbels Koken groep verzorgde weer een voortreffelijke maaltijd op dinsdag 21 november.
Tijdens de Gedachtenisdienst op 26 november werden acht overleden gemeenteleden herdacht in het bijzijn van hun familie. Voor alle aanwezigen was er de mogelijkheid om een kaars aan te steken. Het koor Inspiration uit Halle werkte mee aan deze goed bezochte dienst.

December
De decembermaand stond natuurlijk volop in het teken van Advent en Kerst. Evenals vorig jaar werd er ook nu een Adventsochtend georganiseerd met gedichten, zang, een overdenking, koffie en thee met kerstbrood, een sapje en aansluitend heerlijke erwtensoep. De belangstelling was groot op deze 13e december.
Voor de daaropvolgende zondag werd samen met de RK geloofsgemeenschap van Terborg een oecumenische Adventsviering voorbereid. Het werd een mooie dienst met medewerking van sopraanzangeres Emma Ebbers. De kerk was goed gevuld.
In een sfeervol verlichte kerk werd Kerstavond gevierd met medewerking van een gelegenheidskoor o.l.v. Cor Vinke en sopraanzangeres Emma Ebbers.
Aan de dienst op 1e Kerstdag werkten twee trompettisten van Harmonie Terborgh mee.
De Oudejaarsdienst was op 31 december om 10.00 uur met aansluitend koffie/thee en natuurlijk lekkere oliebollen.

Het jaar 2023 is voorbij. We kijken terug op een goed jaar. Alhoewel het ledenaantal enigszins terugloopt en de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers vrij hoog ligt, hebben wij niet te klagen over kerkbezoek. Het gemiddelde aantal kerkbezoekers, gemeten over het jaar 2023 was 28,6 en dat is een fractie meer dan het jaar ervoor. Gemiddeld waren er 38 online aansluitingen per dienst.

Bij de diaconie is nog steeds een vacature. In en na de dienst van 2024 nemen we afscheid van een ouderling, een gemeentelid kerkrentmeester en de beheerder van de Glazeren Kast. Maar er wordt tegelijkertijd een nieuwe ouderling bevestigd, een nieuwe kerkrentmeester en een bezoekmedewerker worden voorgesteld en we maken kennis met een nieuw beheerdersechtpaar van de Glazeren Kast.
We gaan met hoop en vertrouwen het nieuwe jaar 2024 in.

J. Veenink-Bruggink, ouderling scriba.
 
terug
 
 

Koffie-/inloopochtend
datum en tijdstip 17-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Verjaardagsvisite
datum en tijdstip 15-05-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Inzameling Voedselbank

Op zaterdag 20 april willen we weer een inzameling houden voor de Voedselbank. Doet u mee?
Houdbare produkten en vooral ook toiletartikelen, schoonmaakmiddelen en wasmiddelen zijn erg welkom!
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.