PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
wo 23 sep 2020  om 19.30 uur vanuit Terborg
Voorganger: Ds. H. Nieuwenhuis
Avondgebed Klavertje 4
Organist: Jan Bulsink

U bent van harte welkom om de kerkdienst bij te wonen. Maar voelt u zich niet lekker, hebt u koorts, bent u verkouden, volg de dienst dan via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1957-Kerk-Terborg

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s-Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

WOENSDAGAVONDGEBED
23 september 2020
vanuit de protestantse kerk in Terborg


voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
organist: Jan Bulsink

Orgelspel

Aansteken van de kaarsen

Openingsvers
Verwonderd laten wij onze handen vullen
met wat U ons toebedeelt.
Zegen de gaven uit Uw hand
en onze wil om te delen.
Maak ons bereid om mee te doen
met Uw menslievendheid.

LB 981

1. Zolang er mensen zijn op aarde
    zolang de aarde vruchten geeft
    zolang zijt Gij ons aller Vader
    wij danken U voor al wat leeft.
 
2   Zolang de mensen woorden spreken,
  zolang wij voor elkaar bestaan,
  zolang zult Gij ons niet ontbreken,
  wij danken U in Jezus' naam.
 
3   Gij voedt de vogels in de bomen,
  Gij kleedt de bloemen op het veld,
  o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
  en al mijn dagen zijn geteld.
 
4   Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
  Gij redt de wereld van de dood.
  Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
  zijn lichaam is het levend brood.
 
5   Daarom moet alles U aanbidden,
  uw liefde heeft het voortgebracht,
  Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
  o Heer, wij zijn van uw geslacht.
   
   
 

 

Psalmgebed – Psalm 136

Loof de Heer, want Hij is goed!
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Loof God die de grootste is!
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Loof zijn eindeloze macht.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Loof Hem om zijn grootse daden!
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die de hemel kunstig schiep.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die de aarde draagkracht gaf.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die de hemellichten wilde.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Overdag de zon liet heersen.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
En als ’t nacht is, maan en sterren.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die ons uit de verdrukking leidde.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die zijn grote macht getoond heeft.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die de Rietzee heeft gespleten
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Zo zijn volk ontsnappen liet.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Achtervolgers zijn verdronken.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Wij verlieten de woestijn.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Hij bestreed ’t geweld van vorsten.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Sichon, de Amorietenkoning.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
En ook Og, de vorst van Bazan.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Aan zijn volk gaf hij hun land.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die ons hielp in bange dagen.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Die het juk brak van verdrukkers.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Hij die al wat ademt voedt.
Eeuwig blijft zijn liefde duren.
Loof de Heer van aarde en hemel!
Eeuwig blijft zijn liefde duren.

Orgelspel

Uit: Vijftig engelen voor je ziel – Anselm Grün

De engel van de discretie

Discretie schrijven we aan iemand toe als hij of zij iets voor zich kan houden wat we hem of haar hebben toevertrouwd. Zulke mensen houden zich in. Ze flappen er niet uit wat we in vertrouwen tegen ze hebben gezegd.
Een dergelijke discretie heeft iets voornaams. Bij discrete mensen voelen we ons veilig. Ze zullen ons ook geen onaangename vragen stellen. Ze zullen ons niet bij anderen bespottelijk maken.
Indiscrete mensen zijn daarentegen tactloos en opdringerig. Ze dringen door in gebieden in ons waar ze geen recht op hebben. Bij onze vrienden waarderen we hun discretie. We weten dat bij hen onze innerlijke ruimte waarin we niemand binnen willen laten dringen, eveneens veilig is. Ze zullen niet onnodig aandringen. En als we aangeven dat we er liever niet over willen praten, zullen ze dat respecteren.

Ieder van ons kent de aandrang om wat ons is toevertrouwd ten minste tegen onze beste vriend of vriendin te zeggen. Of we geven het aan enkele mensen door onder het zegel van geheimhouding. Maar het zegel van geheimhouding is het breekbaarste wat je je indenken kunt. Want als ik iets onder dit zegel verder vertel, heb ik het zegel immers al gebroken. Daarom moeten we de engel van de discretie vragen ons ervoor te bewaren te kletsen over wat anderen ons hebben verteld. Anders weten we op een gegeven moment niet meer wie ons iets heeft verteld en onder welke omstandigheden.
Een tweegesprek moet bij de beide gesprekspartners blijven, anders wordt het een ‘talkshow’. Een dialoog is afhankelijk van de zekerheid dat het onder ons blijft. Alleen dan kan hij slagen. Anders moeten we voortdurend bang zijn dat de ander doorvertelt wat we hem of haar in het geheim meedelen.

Discretie komt eigenlijk van het Latijnse ‘discernere’ en dat wil zeggen: onderscheiden.
Voor de heilige Benedictus en de eerste monniken was discretie daarom de gave van de onderscheiding en de gave van de juiste maat. De engel van de discretie wil ons daarom inleiden in de kunst de geest te onderscheiden, of ze van God komen of van het kwaad.
De eerste monniken hebben criteria ontwikkeld om te onderscheiden of een gedachte van God komt of van een demon. Een gedachte die van God komt bewerkt steeds innerlijke vrede en versterkt je eigen levenslust. Maar als een gedachte van demonen afkomstig is, wekt deze angst en benauwdheid in ons en verlamt ons.
Maar het gaat er niet alleen om onze eigen gedachten te onderscheiden. De engel van de discretie wil ons ook gevoelig maken om te kunnen onderscheiden wat er op het moment echt nodig is en wat alleen maar de verwachtingen van bepaalde mensen vervult. Wat is nu Gods wil en wat is mijn eerzucht? Wanneer is er sprake van een innerlijke impuls van God en wanneer wordt deze me alleen maar ingegeven door mijn strenge superego? Is mijn reactie op deze of gene gepast, of beantwoordt ze alleen maar aan mijn oude levenspatronen?
We hebben de engel van de discretie steeds weer nodig om aan te voelen wat op dit moment gepast is. Hij laat ons zien wanneer we de ander goed waarnemen en wanneer we hem of haar alleen maar zien door de bril van onze projecties.

Ik wens je toe dat de engel van de discretie je steeds bijstaat opdat je gepast reageert, spreekt en zo beslist dat er levenslust en vreugde uit voortkomen. En ik wens je de engel van de discretie toe bij alle gesprekken. Hij stelt je in staat je helemaal op je gesprekspartner in te stellen, zonder mee te laten spelen wat je van anderen over hem of haar hebt gehoord.
De engel van de discretie zal veel mensen bij je brengen die je vertrouwen schenken. Want we verlangen allemaal naar discrete mensen, naar mensen die kunnen onderscheiden wat ze tegen ons zeggen en wat niet.

Stilte

Orgelspel

Avondgebeden

Heer,
Wij hebben vaak zoveel aan ons hoofd,
Dat ons hart niet aan de beurt komt.

Zocht Jezus niet dikwijls de rust van de heuvels,
De stilte van een hof
Om tot zichzelf te komen en tot U?

Wij danken U voor de sterren,
Flonkerend, op het fluweel van de nacht,
Voor het zilveren licht van de maan,
De gouden gloed van de zon,
De pracht van de wolkenluchten,
De schoonheid van de seizoenen;
Wij aanbidden U om uw grootheid en goedheid.

Dank U Heer,
Voor het geheim
Van de gevouwen handen,
Voor de besloten hof
Van het gebed,
Voor de bezielende omgang
Met U, onze Schepper.
Amen

Stilte

Onze Vader

Zo bidden wij:
            Onze Vader die in de hemel zijt
            uw Naam worde geheiligd
            uw Koninkrijk kome
            uw wil geschiede
            in de hemel alzo op de aarde
            Geef ons heden ons dagelijks brood
            en vergeef ons onze schulden
            gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
            en leid ons niet in verzoeking
            maar verlos ons van de boze.
            Want van U is het koninkrijk, en de kracht
            en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Avondlied - 260

1.         Wie blijft er waken als ik ga slapen?
            Er is een engel die mij bewaart.
            Nu ben ik veilig voor boze dromen
            ik ben niet bang meer, ik val in slaap.

2.         Maar kan er iemand de slaap niet vatten,
            die bang en eenzaam is in de nacht,
            ach lieve engel, spreid dan je vleugels
            over die ander, houd daar de wacht.

Zegenbede
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.


Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.


Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.


Orgelspel

 

terug
 

3D-CONCERT
datum en tijdstip 03-10-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Koster(s) gezocht
Wie versterkt het kostersteam?
Omdat 2 kosters hebben gemeld, dat zij per 1 januari 2021 willen stoppen, zijn wij op zoek naar mensen die het kostersteam willen versterken. Zie voor nadere informatie het hoodstuk Vacatures.

 
 
Hervatting kerkdiensten m.i.v. 7 juni 2020
Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in Terborg hervat. Daarbij hanteren wij de strikte voorwaarden van het RIVM en de adviezen van de PKN opvolgen. Het gebruiksplan vindt u op de Homepagina.
 
Overdenking onder rubriek Nadenkertjes
Overdenking en gebeden zondag 10 mei (ds. Bakker) vindt u onder de rubriek 'Nadenkertjes'.
 
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurlo (06 12270392)

Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
 
Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is open van 9.30 - 11.00 uur op de donderdagen
10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. meer
 
Spoorzoeken in de Slangenburg

Onze missie
Mensen op zoek naar rust, stilte en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van God, die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de bijbel en in jezelf.
http://spoorzoekenslangenburg.nl/Agenda/
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.