PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Etten - Historie van Kerkgebouw Etten - Historie van Kerkgebouw
Plunderende soldaten
Omstreeks 1600 – een onrustige tijd in de Achterhoek met plunderende troepen – kwam de kerk in ‘gereformeerde’ handen. Ook de Ettense kerk ontkwam niet aan plunderingen, maar enkele tientallen jaren later was de schade grotendeels hersteld. Een van de eerste predikanten was Ioachimo Grapenitz.
Een deel van de kerk werd in 1787 afgescheiden voor onderwijs aan kinderen. De afscheidingsmuren zijn bij de restauratie in de jaren vijftig van de vorige eeuw verwijderd. Een hevige brand in 1841 zorgde ervoor dat het gehele dak van de kerk instortte. Sinds 1996 is de SOGK eigenaar van de kerk.

Exterieur en interieur
De Maartenskerk is een gotische kerk, gedeeltelijk van tufsteen, gedeeltelijk gemetseld in baksteen. De kerk heeft een kloeke, vierkante romaanse toren uit de 12de eeuw van vier delen (drie tufsteen, een baksteen), gedekt door een ingesnoerde naaldspits. Twee luiklokken stammen uit 1393 en 1403. Aan de zuidzijde is een gotisch portaal.
Het gotisch schip heeft een versmald, 5/8 gesloten koor. De ribben van de kruisgewelven steunen op kraagstenen, waarvan er enkele wellicht stammen uit de elfde eeuw. De in 1950 gebouwde consistoriekamer is gebouwd met stenen van de tijdens de oorlog verwoeste Eusebiuskerk in Arnhem.
De fraaiste interieur-onderdelen zijn:
  • het vijftiende-eeuwse sacramentshuisje van trachiet en tufsteen,
  • de achthoekige eikenhouten preekstoel uit 1628,
  • en het orgel dat naar een contract uit 1843 gebouwd werd door de vermaarde orgelbouwer Carl Friedrich August Naber.
Bij de restauratie in de jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg de kerk van de N.H. Gemeente Franeker onder meer een prachtige doopvont cadeau, die in het koor werd geplaatst.Restauraties
Verwoestingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden vrij snel hersteld. Zo ook de schade door de brand in 1841, toen het dak van de kerk instortte en meteen werd gerepareerd.

Getroffen door granaten
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in en om de kerk gevochten, waarbij het gebouw zwaar beschadigd werd. De kap werd meermaals door granaten getroffen en enkele gewelven stortten in.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de kerk gedeeltelijk gerestaureerd. Onder meer werden de scheidingsmuren voor de school (1787) gesloopt. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek deed bij die gelegenheid opgravingen met interessante aanwijzingen voor de geschiedenis van de kerk.
Het Naber-orgel deed meer dan anderhalve eeuw dienst voordat het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd werd. Het klonk weer als vanouds na een restauratie door orgelbouwer Van Vulpen in 1949-1956, en is in 2010 opnieuw gerestaureerd. De restauratie van de kerk is in 2003 voltooid.


        Expositie 2005

Meer informatie:
www.oudegeldersekerken.nl
www.oudekerketten.nl (ook voor verhuur van de kerk)
terug
 
 

3D-CONCERT
datum en tijdstip 03-10-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Koster(s) gezocht
Wie versterkt het kostersteam?
Omdat 2 kosters hebben gemeld, dat zij per 1 januari 2021 willen stoppen, zijn wij op zoek naar mensen die het kostersteam willen versterken. Zie voor nadere informatie het hoodstuk Vacatures.

 
 
Hervatting kerkdiensten m.i.v. 7 juni 2020
Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in Terborg hervat. Daarbij hanteren wij de strikte voorwaarden van het RIVM en de adviezen van de PKN opvolgen. Het gebruiksplan vindt u op de Homepagina.
 
Overdenking onder rubriek Nadenkertjes
Overdenking en gebeden zondag 10 mei (ds. Bakker) vindt u onder de rubriek 'Nadenkertjes'.
 
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurlo (06 12270392)

Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
 
Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is open van 9.30 - 11.00 uur op de donderdagen
10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. meer
 
Spoorzoeken in de Slangenburg

Onze missie
Mensen op zoek naar rust, stilte en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van God, die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de bijbel en in jezelf.
http://spoorzoekenslangenburg.nl/Agenda/
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.